Een kinderlied over de Drie-eenheid

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
3-in-1Synopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Het mysterie van de drie-ene God is een van de hoekstenen van de belijdenis.

Begrijpen kunnen we het niet, en toch belijden we het. Dit lied probeert er in eenvoudige taal iets van over te dragen.
Johannes 10:30    

Ik en de Vader zijn één.
Refrein
3-in-1, U bent 3-in-1, Vader zoon en Geest,
zo is het steeds geweest.
3-in-1, U bent 3-in-1, die was, die is, die komen zal,
eeuwig Koning over al.

Vader van ons allemaal U die de wereld schiep,
Uw liefde is oneindig groot, U bent het die ons riep

Refrein

Here Jezus, zoon van God, U liet de Vader zien.
U offerde uzelf, schonk ons genade onverdiend.

Refrein

Geest van God die in ons woont ons troost en ons geleidt;
U doet ons groeien, bent bij ons tot aan het eind der tijd.

Refrein

Credits

Erica - zang
Myrthe, Vonne en Niels - achtergrondzang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2006)

Verschenen op de CD
"geen Ander die ons redt"
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek