Aan Jezus is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde, en daarom mogen wij als zijn volgelingen de wereld in met Zijn autoriteit. In Zijn naam mogen we het goede nieuws van het evangelie brengen en zichtbaar maken.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Alle macht!Synopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Een lied met een historie. New Wine 2008 ging o.a. over de grote opdracht, dat aan Hem alle macht over hemel en aarde is gegeven.

En in die Goddelijke autoriteit zend Jezus ons als zijn discipelen de wereld in om het evangelie te verkondigen en Gods liefde en grootheid te laten zien aan de mensen. En Hij belooft daarin met ons te zijn. We krijgen geen "mission impossible" opgelegd, want Hijzelf, de levende, gaat met ons mee.

Tijdens de conferentie werd ik op een ochtend wakker met enkele liedregels in mijn hoofd. Ik heb ze meteen opgeschreven, en tussen 6:30 en 7:00 u is de hele tekst ontstaan en had ik de melodie grotendeels in mijn hoofd.
's Middags hebben we met elkaar voor de tent de puntjes op de i gezet. En zo is dit lied ontstaan.
MatteŁs 28:18 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'
Refrein
Alle macht - in de hemel, op de aarde.
Alle kracht - van het koninkrijk.
Is aan Hem - tot aan het eind der tijden.
Hij regeert - tot in eeuwigheid.

Daarom gaan wij nu op weg in de wereld,
In hoop en vertrouwen op Hem die regeert.
Om mensen vergeving en recht aan te zeggen,
In naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Refrein

Op bergen, in dalen, rivieren, woestijnen,
Het Woord van bevrijding gaat overal heen.
Hij zal ons vergeven, genezen, herstellen,
En waar we ook heen gaan, we zijn niet alleen.

Refrein

Alle macht!
Credits

Erica - zang
Marc de Loyer - akoestische gitaar
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples, achtergrondzang

© Tekst: Antoine Houben (juli 2008); Muziek Antoine Houben, Marc de Loyer, Leindert Boogaard, Erica Laros

Verschenen op de CD
"geen Ander die ons redt"
Bekijk en beluister op
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek