Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Foto                                                                    Over mijzelf en mijn muziek

CD bestellen?
Als middelbare scholier heb ik een aantal jaren klassiek pianoles gehad. Als scholier en student heb ik als toetsenist in enkele bands gespeeld, waarvoor ik ook (destijds Engelstalige) liedjes  schreef. Na mijn studententijd heeft het componeren lange tijd stil gelegen. 
Sinds 2005 heb ik echter weer de nodige liedjes  geschreven, deze keer (meestal) in het Nederlands.  Ik ervaar dit letterlijk als inspiratie: Gods Geest geeft ideeŽn en mogelijkheden om  liederen te schrijven die op diverse wijzen de grootheid van God en Zijn liefde voor de mens vertolken. 
De combinatie muziek schrijven op eigen teksten spreekt me zeer aan. Maar waarom wil ik dit zo graag? Allereerst omdat het verlangen en het talent er is om mooie dingen te maken, iets te scheppen; zelfs als geen mens luistert is het goed voor God en doet het creatief zijn me lijken op de Vader in wie alle creativiteit zijn oorsprong heeft.

Een vers dat me hierin erg aanspreekt en bemoedigt is Ps 45:2 (in de Willibrordvertaling):
"Mijn hart wil zingen, trilt van muziek. Dit lied draag ik op aan mijn koning; mijn tong is de pen van een vaardige schrijver."

Ik wil ook graag met mijn liederen een bijdrage leveren aan de geestelijk groei van christenen in de gemeente. Ik denk daarbij aan Ps 40:3 (in de Groot Nieuws vertaling):
"Hij leerde mij een nieuw lied, een lied om hem, onze God, te danken. Ieder die het hoort, zal onder de indruk komen en op de Heer vertrouwen."

Liederen kunnen:
 • ontvankelijk maken voor het werk van de Geest
 • een bijdrage leveren aan het van hoofd naar hart brengen van ons geloof
 • woorden geven aan vele facetten van het leven met God:
 • moeite, worsteling, vragen, onzekerheid, twijfel
 • hoop, genade, zegen, vergeving, bevrijding, verlossing
 • bijbelse waarheid, belijden, lofprijs, aanbidding

Mijn verlangen is liederen te schrijven die:
 • raken maar niet kwetsen
 • ontroeren maar niet verdrieten
 • prikkelen maar niet irriteren
 • ruimte geven aan emoties zonder te manipuleren
 • gedachten aanreiken zonder absolutistisch te zijn

Ik heb het idee dat er in christelijk Nederland behoefte is aan:
 • meer en betere eigentalige liederen (veel vertalingen zijn armoede)
 • bijbelse liederen (theologisch en dogmatisch juist, bijbelse verhalen en concepten over de volle breedte)
 • meer liederen over andere onderwerpen dan de "traditionele" opwekkingsliedjes (doxologie, liedboekthema's in moderne verpakking)
 • muziek ter ondersteuning voor de nieuwe opwekking van Gods koninkrijk in dit land

Verschillende van mijn liederen zijn geschreven met het oog op de samenzang in de gemeente; qua stijl en inhoud houden ze het midden tussen Liedboek en Opwekking.
Andere liederen zijn bedoeld als luisterlied, en bewegen zich stilistisch in een spectrum van easy listening tot pop/rock.

Ps 45:2 (in de Willibrordvertaling):
"Mijn hart wil zingen, trilt van muziek. Dit lied draag ik op aan mijn koning; mijn tong is de pen van een vaardige schrijver."
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek