Een persoonlijke worsteling, die vanuit de diepte van het eigen tekortschieten toch uiteindelijk het vertrouwen in God kan uitzingen.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
De liefde van de VaderSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Eigenlijk is dit een gereformeerde psalm. Een psalm omdat het een persoonlijke worsteling is, die vanuit de diepte van het eigen tekortschieten toch uiteindelijk het vertrouwen in God kan uitzingen. Gereformeerd omdat in wezen de trits "ellende, verlossing, dankbaarheid" wordt gevolgd. En aan het einde blijkt dat ondanks het eigen tekort schieten de liefde van God de Vader ons omgeeft en het leven verandert.
Dit lied volgt de lijn van Romeinen 7 en 8.

De "middle 8" is een vrije interpretatie van Romeinen 7:24, en vormt het dieptepunt van de tekst:
24  Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
Heer ik wil U volgen - maar zo vaak lukt dat niet.
Over oceanen heen - maar een plas is al te diep.
Mijn leven voor U heiligen - maar ik struikel keer op keer,
en als ik in het stof bijt lukt het zingen ook niet meer.

Ik wil in U geloven - maar de twijfel zit zo diep.
Geen and're goden dienen - maar zo sterk ben ik vaak niet.
Eerlijk en rechtvaardig zijn - maar de leugen corrumpeert,
met ontferming zijn bewogen - maar ikzelf kom altijd eerst.

O God ik voel me waardeloos, mislukt, kapot - voorbij,
dit is niet meer te keren, God, wat moet u nog met mij.

De liefde van de Vader doorbreekt met zachte kracht
de dijken van mijn weerstand, de hardheid van mijn hart.
Al ben ik en al kan ik niets, al ben ik nog zo moe,
U noemt mij bij mijn naam en dekt mijn onvermogen toe.

Al schiet ik ook tekort als mens, toch neemt U mij nu aan.
In Christus is genade en mag ik voor U bestaan.
Als mijn oudste broeder, leidt Hij mij naar Uw troon,
mag ik Uw geliefde kind zijn, in gezelschap van Uw Zoon.
Mag ik Uw geliefde kind zijn, in gezelschap van Uw Zoon.

Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

Tekst en muziek: Antoine Houben (September 2006)

Verschenen op de CD
"Erica Laros sings Antoine Houben"
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek