Een lied dat benadrukt dat we van jongs af aan in Gods verbondstrouw geborgen zijn; Hij komt in het teken van de doop als eerste naar ons toe.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Een teken van verbondSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Dit lied is geschreven voor gebruik bij een kinderdoop, bezien vanuit de (gereformeerde) verbondsgedachte. God neemt het initiatief om ook onze kinderen (die zelf nog niets weten en nog niets te kiezen hebben) op te nemen in zijn genadeverbond. De doop wordt als een teken van dat verbond gezien.

Het wordt zowel voor de doop van jongens als meisjes gebruikt (gewoon "hij" door "zij" en "hem" door "haar" vervangen - dat is ook expliciet de bedoeling!).  Bij de projecties staat zelfs een versie voor de doop van meerdere kinderen tegelijk.
1 Petrus 3:20,21
In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered.

1 Petrus 2:4,5 
Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.
Jij groot wonder van nieuw leven, zo geschapen naar Gods beeld,
In genade ons gegeven, ons in liefde toebedeeld.  

We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand'len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.

In dit aards bestaan geboren, voor de eeuwigheid bestemd.
Als een vreemde in dit leven, steeds weer tastende naar Hem. 

We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand'len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.

En wij bidden U om wijsheid, schenk ons liefde en geduld.
Hem (haar) het nodige te geven: Heer, wij vragen om Uw hulp. 

Daarom dopen we met water en gedenken Uw verbond,
en we bidden dat Uw stem in heel zijn (haar) leven niet verstomt.
Dat hij (zij) groeien mag en bloeien, steeds mag wand'len in Uw werk.
Voeg ook hem (haar) als levend steen in de tempel van Uw kerk.
Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples, achtergrondzang

Tekst: Antoine Houben en Alex Boshuizen
Muziek: Antoine Houben
(oktober 2006)

Verschenen op de CD
"geen Ander die ons redt"
Bekijk en beluister op
MP3
Leadsheet
Projecties:
meer kinderen
jongen
meisjeYouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek