Gloria in excelsis Deo.

Latijn voor: Ere zij God in de hoge.

de begintekst is ontleend aan het gezang van de engelen in de kerstnacht, zoals beschreven in Lukas 2:14a.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Gloria in excelsis deoSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Gloria in excelsis Deo is de tekst van de grote doxologie. Een doxologie is in de Gregoriaanse muziek een gezongen lofspreuk. Dit gebruik is ontleend aan de doxologieën in gebeden van zowel het jodendom als het christendom en worden nog gebruikt in de liturgie. Naast de grote doxologie is er ook de kleine doxologie: Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto (Eer zij aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest).

Verbonden met het Kyriegebed draagt het de smeekbede verder. Vanaf de 11e eeuw heeft het Gloria een vaste plaats in de liturgie.

Ook het gloria is reeds door vele componisten op velerlei wijzen op muziek gezet en in de kerk door de eeuwen heen gezongen. Waar begin je aan om er nog een versie aan toe te voegen?

Maar deze lofzang die de engelen zelf inzetten bij de geboorte van Jezus is van een unieke kwaliteit, en daarom ook zeer inspirerend om er muzikaal iets mee te doen. We mogen op deze wijze met de engelen meezingen.
Ik heb me er dus toch maar aan gewaagd, met een uitbundig feestelijk getoonzette en swingende lofzang als gevolg.

Lukas 2:14

'Eer aan God in de hoogste hemel'
Ere zij aan God, de Heer die leeft, Hij houdt de schepping in Zijn hand
en Hij regeert, in eeuwigheid, met vaste hand en grote macht
Bouwt Hij zijn koninkrijk.

Gloria, Gloria, in excelsis Deo
Gloria, Gloria, in excelsis Deo

Prijs Zijn grote naam, de Vredevorst, de Alfa en de Omega,
Die was, die is, en komen zal, de overwinning is aan Hem,
Zijn ster schijnt overal.

Gloria, gloria, in excelsis Deo
Gloria, gloria, in excelsis Deo

Loof het Lam van God, Hij kocht ons vrij, zijn offergave is volmaakt.
Hij houdt ons vast, wij zijn van Hem, door Hem gereinigd zingen wij
Tezamen met één stem:

Gloria, gloria, in excelsis Deo
Gloria, gloria, in excelsis Deo
Credits

Erica - zang
Antoine - akoestische gitaar, keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (augustus 2008)

Verschenen op de CD
"geen Ander die ons redt"
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek