Een loflied (losjes) gebaseerd op psalmen 108.
De God van hemel en aarde ziet met trots naar zijn volk.
En zijn volk reageert met lofprijs en gezang, ieder naar zijn eigen aard en cultuur.
Maar toch is het als het ware met één stem dat we zo God de lof toezingen en ons wereldwijd in Hem verheugen.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Here we are againSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Psalm 108 gaat over een lofzang die alle volkeren en tijden en de hele schepping omspant.

Zo groot is Gods liefde en grootheid dat dit het enig passende antwoord is. Keer op keer zingen de volken zijn lof.

Die lofzang kende en kent vele vormen en uitingen in de wereld. Maar de vorm is niet zo belangrijk; het gaat om het hart dat zijn vertrouwen op God stelt en Hem de lof toezingt die Hem toekomt. Dat maakt dat het in zekere zin als met één stem is.

Psalmen 108
O God our hearts are ready to sing,
we'll awake the dawn with our praise.
You mercy is great 'bove the heavens o Lord,
and your truth reaches unto the skies.

You speak in your holiness, You claim us as your own, You pride in us.
We your people shout for joy and sing for You are God.

chorus (2x)
Here we are again and sing your praises,
here we are again, as with one voice.
Here we are again, for You are holy,
in your holiness we do rejoice.

May You be honoured above all there is,
let your glory extend over earth.
Deliver your loved ones, save us with your hand,
answer us Lord, o please hear our cries.

You speak in your holiness, You claim us as your own, You pride in us.
We your people shout for joy and sing for You are God.

chorus (2x)
Credits

Rika Niemeijer - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2013)

Niet verschenen op de CD

YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek