In zijn Naam is het wezen van God besloten zoals Hij het ons wil openbaren: Hij is eeuwig en onveranderlijk Dezelfde.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Ik ben die Ik benSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

God maakt zijn Naam bekend aan Mozes (Exodus 3).

Sindsdien gaat deze Naam met Joden en Christenen mee. Die Naam die ons zegt dat Onze God onveranderlijk trouw en betrouwbaar is, dat Hij altijd dezelfde zal zijn tot in eeuwigheid. Die Naam die de generaties doorgaat, van ouders op kinderen.

Die Naam die ook laat zien dat God voor ons niet te doorgronden is. Hij is wie Hij is, onveranderlijk, en wij hebben Hem niet in onze zak. Geen smeken of bidden, geen magie of geweld zal God anders doen zijn dan Hij is. Maar juist dat geeft ons de zekerheid van Zijn trouw de generaties en de eeuwen door.

Exodus 3:14,15
14  Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.
15  Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. (NBG)
Toen Mozes U vroeg naar Uw naam Here God,
Liet U hem weten dat in eeuwigheid
Uw naam onveranderd dezelfde zal zijn
Voor wie U vertrouwt, elk moment in de tijd.
En U sprak:

refrein
Ik ben die Ik ben, die Ik was en zal zijn,
Voor altijd dezelfde, aanwezig en trouw.
Van moeder op dochter, van vader op zoon,
Mijn verbond is voor eeuwig en zonder berouw.

Als wij aan U vragen wie U voor ons bent,
Klinkt als vanouds onveranderd dit woord;
Aan Mozes gegeven, bevestigd steeds weer,
De Here zet eeuwig zijn voornemen voort.
En U spreekt:

refrein

En als onze kind'ren straks vragen naar U,
Weten we reeds wat Uw antwoord zal zijn;
De Schepper van alles betoont hen Zijn trouw.
Zo gaat door de eeuwen een tijdloos refrein.
En dan klinkt:

refrein

Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

Tekst en muziek: Antoine Houben (2006)

Verschenen op de CD
"geen Ander die ons redt"
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek