Micha 6:8 ligt me al lang na aan het hart. Het is het evangelie in een notedop. Het laat zien dat God geen God is van regels (wat vaak wordt gedacht) maar een God van omzien naar de medemens en naar Hem.

En wat verlangt God dan? Allereerst en vooral dat wij recht doen - Hij is immers zelf een rechtvaardige God.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
In alles recht / let justice ruleSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Micha 6:8 is een vers dat het leven met God enerzijds heel simpel en ontspannen neerzet - God verlangt niet anders dan .  Hou de principes uit dit vers hoog, en alles komt goed. Tegelijkertijd moet ons handelen rechtvaardig zijn, en ons doen en laten dient gekenmerkt te zijn door vriendelijkheid, genade en trouw. En om zo te kunnen zijn moeten we onze eigen trots afleggen en nederig met God wandelen.

Dit lied is destijds door TEAR gebruikt in de start van de Micha campagne op hun CD en hun website.
Naar Micha 6:8

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (NBV)
Wie zoekt te onderscheiden tussen fout en goed;
Die geeft de Heer een richtlijn hoe hij leven moet.
Zoek steeds in alles recht te doen,
Wees in het kleinste trouw.
En wandel nederig met God -
Dat vraagt Hij mij en jou


Who seeks to know God's will regarding wrong and right,
The Lord gives him clear guidance how to live this life.
Let justice rule al that you do,
love mercy and be kind.
And humbly walk with God the Lord;
leave all your pride behind.

Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

Tekst en muziek: Antoine Houben (mei/juli 2006)

Verschenen op de CD
"Erica Laros sings Antoine Houben"
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek