Adam was de eerste mens, een volmaakte schepping van God. Maar hij viel in zonde. Christus was de tweede Adam, een volmaakte schepping van God, en hij viel niet in zonde.
Wij zijn nakomelingen van de eerste Adam en nog onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Maar in Christus, de laatste Adam, ligt onze redding.
Tussen deze twee Adams ligt ons leven.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
In between two AdamsSynopsis                                                                     Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                           Liedtekst

Het is een fascinerende parallel.  Door de eerste Adam is de wereld in dood en gebrokenheid vervallen. Wij zijn daaraan niet schuldig, maar wel aan de gevolgen ervan onderworpen.
Tegenover deze eerste Adam staat de tweede en laatste Adam, door wie de schepping en de vrede met God worden hersteld. En net zo onverdiend mogen wij in zijn gehoorzaamheid delen en het eeuwig leven ontvangen waartoe we al die tijd al bestemd waren.

"Adam n Christus hebben beiden iets gedaan wat beslissend is voor het eeuwig lot van de mensen die aan hen verbonden zijn. Ieder mens is in en door Adam zondig en staat schuldig voor God. De gelovigen zijn in en door Christus van hun schuld en zonden gered." (cit. ds Rob Visser)

Wij leven als mens tussen deze twee Adams in: de eerste houdt ons in zonde gevangen, maar de laatste zal ons daarvan bevrijden. Van nature lijken we op de eerste Adam, maar we groeien als Christenen naar de laatste Adam toe.
We herkennen de worsteling en de zwakheden van de eerste Adam in ons eigen leven, en delen soms maar zeer ten dele in de overwinning van van de laatste.

Toch is Hij onze hoop en degene die ons door zijn Geest het leven schenkt, en het open graf getuigt ervan dat God het laatste woord zal hebben
1 Korintirs 15:45
Zo staat er ook geschreven: De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen. Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.
First Adam, I am so much like you. First Adam, so much wrong in what I do.
First Adam, Im trying to find the paradise you lost so long ago ..
yet I know I wont succeed.

First Adam, I just copy your mistakes. First Adam, I am tricked by every snake.
First Adam, I wanna be like God above and live for evermore  .
yet I know that I must die.

Chorus
Im in between two Adams, one is broken, holds me down.
But the second holds my future, and will lift me from the ground.
Im in between two Adams: though it often seems the first will win,
I know cause He rose from the grave, last Adam will be King!

Halleluja, halleluja, last Adam will be King (2x)

Last Adam, Your spirit gives true life. Last Adam, Your love puts an end to strife.
Last Adam, by your grace Im growing every day to be like you ..
and Youll never let me go.

Last Adam, in you lies all my hope. Last Adam, You will lift my heavy yoke.
Last Adam, You removed the curse that ruled me, rescued me from death
and your love will never cease.

Chorus
Halleluja, halleluja, I lift my hands to You
Halleluja, halleluja, I pray you make me new
Halleluja, halleluja, rejoice the open grave
Halleluja, halleluja, your victory will endure
Credits

Erwin - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

Tekst en muziek: Antoine Houben (2010)

Niet verschenen op CD.
YouTube channel
Antoine Houben
Beluister ook op
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek