Een kleine geloofsbelijdenis voor kinderen (en grote mensen)

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen

Materialen
Jezus Christus, zoon van GodSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Dit lied is bedoeld als een kleine geloofsbelijdenis voor kinderen. Het roert in relatief eenvoudige woorden de grote geloofsthema's aan.

Het refrein stelt Christus als Zoon van God centraal in zijn verheerlijkte positie als opgestane Heer en overwinnende Koning.
En dat is een belangrijk statement, getuige Matteüs 10:32:

Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.

Verder komen in de coupletten in een notendop de schepping, de zondeval en het verlossingswerk van Christus aan de orde.

Het laatste couplet is een oproep om met elkaar, klein en groot, Zijn koninkrijk te zoeken, en ondanks de gebrokenheid van de schepping de schouders onder Zijn werk te zetten, tot aan Zijn wederkomst.
Matteüs 10:32

Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.
Refrein
Jezus Christus, Zoon van God, Jezus Christus, onze Heer,
Hij is Koning voor altijd, Jezus hij regeert.
Hij heeft ons van God verteld, geeft ons ook Zijn Geest;
Hij is sterker dan de dood, mijn verlosser leeft.

Hij heeft alles hier gemaakt, blies ons de adem in;
alles was heel mooi en tof, een wonderlijk begin.
Maar de mensen, eigenwijs, gingen hun eigen gang;
zo kwam het kwaad de wereld in gekropen als een slang.

Refrein

Om het kwaad teniet te doen gaf God zijn eigen Zoon,
Hij kwam als een mensenkind, als één van ons gewoon.
Aan een kruis werd Hij vermoord, al had Hij niets misdaan:
daarom heeft God Hem uit het graf weer levend op doen staan.

Refrein

Wij zoeken Zijn koninkrijk, zijn samen aan het werk,
klein en groot en jong en oud, met Jezus zijn we sterk.
Hij zorgt elke dag voor ons, al is er hier soms pijn,
we weten dat Hij wederkeert en alles goed zal zijn.

Refrein
Credits

Erica - zang
Myrthe, Vonne en Niels - achtergrondzang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2006)

Verschenen op de CD
"geen Ander die ons redt"
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek
MP3
LeadsheetMP3, leadsheets, notenprojecties, karaoke
op alfabetische volgorde