Een van de namen waarmee Jezus wordt genoemd is "Vredevorst", of in het engels "Prince of Peace". 
Hij brengt ons vrede met God de Vader door zijn offer aan het kruis.
En om dit offer heeft de Vader hem verhoogd tot in eeuwigheid.                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Jezus, U bent de VredevorstSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Een van de namen (naast vele andere) waarmee Jezus wordt genoemd is Vredevorst, of in het engels "Prince of Peace". Hij is degene die vrede en verzoening brengt tussen de Heilige God en de gevallen mens.
Dit lied bezingt zijn deze naam, en erkent dat Jezus hiermee de grond onder ons bestaan is.

Dit lied is geplaatst in januari; de periode na kerst en advent bekend als de epifaniŽntijd. Epifanie gaat over de verschijning van de Zoon van God, het openbaar worden van het kind van Bethlehem als koning van de volken, als de Messias. Daar past de tekst heel goed bij.

Jesaja 9:5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Refrein
Jezus, U bent de Vredevorst, door uw offer aan het kruis
hebt U ons van de dood verlost.
Vol van dankbaarheid en vreugde prijzen wij uw grote naam.
Jezus, Jezus, wij knielen voor u neer U bent de Heer van ons bestaan.

Jezus, uw naam is verheven boven alle namen, er is geen andere Heer
U bent verhoogd tot de rechterhand van God de Vader.
Daarom zingen wij tot uw eer:

Refrein

Jezus u bent de verlosser voor wie tot u roepen, vol van genade bent U.
Alles wordt nieuw als U wederkomt met macht en luister.
Vol verwachting zingen wij nu:

Refrein

Jezus, U bent de allerhoogste Heer, o Jezus, Immanuel, ja God met ons.
Jezus, U bent de weg, de waarheid en het leven. U bent de enige Heer

Refrein
Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (januari 2021)


YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek