Een lied dat speciaal geschreven is bij het thema "jong en oud" van deze startdag voor het seizoen 2013-2014.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen

Materialen
Jong en oudSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Eén van de doelen van het thema is de wijsheid en levenservaring van ouderen en het enthousiasme van de jeugd elkaar te laten treffen tot zegen van de gemeente.

Daarnaast is het derde vers van het lied vooral geïnspireerd door de woorden van I Johannes 2:12-14.  Dit leven vanuit vergeving waarin je van jong tot oud in één groot gezin God steeds beter leert kennen en het kwaad leert overwinnen wordt in dit derde vers bezongen.

1 Johannes 2:12-14.
"Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam.  Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen.  Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen."

Wij zijn vergaderd als kinderen van één Vader,
iedereen hoort erbij.
Van jong tot oud samen, iedereen is van waarde,
kerk zijn we zij aan zij.

Refrein:
Ben je nog jong: deel van je levensvreugde –
hoop voor wat komen gaat.
Ben je al oud: deel van je levenswijsheid –
schenk gul je goede raad.

Zonder elkaar kunnen wij in geloof niet groeien,
dorsten we in een woestijn.
Kinderen, jongeren, ouderen, allen mogen
elkaar tot zegen zijn.

Refrein

Vrij van de zonde, met kracht om het kwaad te weren,
zo geeft zijn Geest ons groei
en mogen wij God steeds diepgaander kennen leren,
komt ons bestaan tot bloei.

Refrein
Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples, achtergrondzang

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2013)

Niet verschenen op CD

YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek
MP3
Leadsheet
ProjectieMP3, leadsheets, notenprojecties, karaoke
op alfabetische volgorde