God vraagt dat wij recht doen - dat is voor Hem de zuiverste vorm van aanbidding.
Lofprijs die daarvan is losgezongen laat Hem koud.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Justice like a riverSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Aanbidding is onlosmakelijk verbonden met het doen van recht. Soms wordt aanbidding gedefinieerd als liederen zingen voor God. Maar dat is slechts een onderdeel.

De aanbidding die God behaagt raakt het hele leven, en juist door recht te doen en na te streven geven we God de eer waarnaar Hij zoekt.
Amos 5:24
21  Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet.
22  Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig.
23  Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen.
24  Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.
Chorus
Let justice flow like water, never cease to do what's right.
Together we'll create a river spreading peace and love and light.
And when we sing our praises, the Lord of righteousness will hear.
He will answer to our prayers, casting out all hate and fear.

For the refugees that wander without shelter, without hope.
No place to go or to return to ...  let us build them a new home.

Chorus

For the ones bereft of freedom, those imprisoned and enslaved.
Who'se lives don't matter, are defenseless ... let us save them from the grave.

Chorus

For the child that is in hunger when there's nothing left to eat.
Whereas we live in great abundance ...  let us share so they may feed.

Chorus
Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

Tekst en muziek: Antoine Houben (2019)

Niet verschenen op CD

YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek