Het Kyrie eleison (Heer ontferm U) is een van de oudste onderdelen van de christelijke liturgie.  En juist dit is wat de kerk van alle tijden nodig heeft: dat de Heer zich over haar ontfermt.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Kyrie eleison (geen Ander die ons redt)Synopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Kyrie is de vocativus of aangesproken vorm van het Griekse woord "Kurios" ("Heer").
Met enige aarzeling heb ik me gewaagd aan een van de oudste liturgische woorden van de christelijke kerk. Het kyrie, de tegenpool van het gloria, al zoveel en vaak zo groots op muziek gezet. Wat kan ik daar nog aan toe voegen?

Maar juist omdat het een gebed van de kerk van alle eeuwen is (en met zijn oude papieren de huidige kerkmuren en kerkordes verre overstijgt) is het zo mooi dit hedendaags vorm te geven.
Want wat hebben we het nodig, in de kerk n daarbuiten, dat de Heer zich over zijn volk ontfermt!

Dit lied is een gebed, bedoeld om biddend te zingen. En het kan heel goed dienen als een gezongen antwoord op het gebed van een voorganger. Het slot van de eerste 2 coupletten is muzikaal gezien een open einde, dat uitnodigt tot verder gebed (want het lost muzikaal gezien nog niet op). Alleen het "amen" sluit dit lied werkelijk af.
Psalmen 90:13
Keer u tot ons, HEER - hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren.

Mattes 9:36
Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.
Kyrie eleison,  Kyrie eleison,
Heer, ontferm U over ons
Hoor naar ons gebed,
Geen ander die ons redt

Christe eleison, Christe eleison,
Jezus, zie toch naar ons om
Wees in nood nabij,
Op U slechts wachten wij

Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Wees genadig over ons
Hoor ons Heer en kom,
Voltooi wat U begon,

AmenCredits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples, achtergrondzang

Tekst en muziek: Antoine Houben (Augustus 2007)

Verschenen op de CD
"geen Ander die ons redt"
Bekijk en beluister op
MP3
Leadsheet
ProjectieYouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek