Een schuldbelijdenis en een Avondmaalslied. Want het bloed van het Lam wordt ons nu in de beker aangeboden; niet langer strijken we het aan de buitenkant van ons huis aan de deurpost, maar wordt het een deel van ons binnenste zelf.
Zo komen God en Lam in ontferming bij ons wonen en ons leven schenken, in plaats van de engel des doods slechts aan ons voorbij te laten gaan. En zo schijnt het Lam zijn licht op ons bestaan.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Lam van GodSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Het offerlam staat centraal in het grote Bijbelse verhaal van verzoening: van Exodus 12 tot Openbaring 22. De oude kerk heeft dit al goed begrepen met haar "Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis", naar Johannes 1:29  ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.' De tekst van het refrein baseert zich o.a. op deze woorden.

Maar het bezingen van het Lam en Hem onze dank brengen wijst ook naar onszelf, naar de noodzaak van verzoening en genade. Wijzelf zijn immers onvolmaakt - het "zondig en onrein" in het eerste vers wijst daarop. En het is ook goed om dat te belijden - "wij erkennen schuld". Want pas dan beseffen we de noodzaak dat het Lam ook voor ons verzoening heeft bewerkt.

Johannes 1:29   ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.'

Openbaring 21:23  De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.
Heer zie naar ons, zondig en onrein.
Wij erkennen schuld: wil ons genadig zijn.

Refrein
Lam van God U draagt de zonde
van ons allemaal.
Dank voor uw verzoening,
Uw bloed heeft onze schuld voldaan

Heer, breng tot rust, Ons verwarde hart.
Leid ons naar de bron van leven uit uw kracht.

Refrein

Heer, U reikt aan, levensbrood en wijn.
Wij ontvangen U, belicht ons samenzijn.

Refrein

Credits

Maartje de Heij - leadzang
Antoine - keyboards, virtual instruments, backing vocal

© Tekst en muziek: Antoine Houben 2015

Niet verschenen op CD

YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek