Een lied bij het thema "geestelijke groei".

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen

Materialen
Titel liedSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Vers 1 is geÔnspireerd door psalm 92:12-15 (13-16). Daarin wordt de rechtvaardige vergeleken met een palm of een ceder, geplant in de voorhof het huis van de Heer, waar zij sterk opgroeien om tot in de ouderdom nog vrucht te dragen en te getuigen van hun Heer.

Vers 2 is vooral gebaseerd op psalm 1: gelukkig de mens die niet op de weg van het kwaad en de spot gaat, maar de weg van Gods wet volgt. Die is als een boom die vruchtdraagt en tot bloei komt.
Ook klinkt hier 1Kor. 3:7 in door: Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. In de tekst is bewust sprake van de vrouwelijke vorm om het lied ook werkelijk "inclusief" te houden.

Tenslotte grijpt vers 3 vooral naar Johannes 6:35. Jezus als het brood dat leven geeft. Wie daarvan eet zal niet meer hongeren en dorsten, en zelf tot een bron van leven water worden voor anderen (Johannes 7:38)

Psalmen 92:12-15
Psalmen 1:1-3
Johannes 6:35
Johannes 7:38
Wie in de hof des Heren is geplant,
die vindt de goede grond voor het bestaan.
En strekt de wortel tot het levend water uit,
om storm en droogte te weerstaan.

Die draagt in ouderdom nog vrucht, blijft krachtig en blijft fris.
En rijst omhoog, getuigt van Hem in wie geen onrecht is.

Wie naar de stem des Heren luistíren wil,
en in gehoorzaamheid haar leven leidt.
Die op de weg van spot en kwaad haar voet niet zet,
zij bloeit en draagt haar vrucht op tijd.

Al wat zij onderneemt gelukt, het leven komt tot bloei.
Tot lof en eer van onze God, de gever van de groei.

Al wie zich met brood des levens voedt,
het ware brood dat ons de hemel schenkt.
Die leeft in eeuwigheid geborgen in de Heer,
die hem tot volle wasdom brengt.

Hij kent geen honger en geen dorst, en wordt ook zelf tot bron,
waaruit het levend water vloeit, zet voort wat Hij begon.
Credits

Abellien - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2009)


MP3
LeadsheetYouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek
MP3, leadsheets, notenprojecties, karaoke
op alfabetische volgorde