Dit lied is eigenlijk een gebed tot God om onze roeping als zoutend zout en lichtend licht waar te kunnen maken.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen

Materialen
Maak mij tot een zegenSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

God wil zijn kinderen tot een zegen voor de wereld stellen. Dit lied is eigenlijk een gebed tot God om onze roeping als zoutend zout en lichtend licht waar te kunnen maken. Om de mensen om ons heen werkelijk te zien als kostbare schepselen die wij Gods liefde kunnen laten zien en met onze houding tot zegen kunnen zijn.
Matteüs 5:13-16
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Maak mij tot een zegen voor de mensen om mij heen,
Geef mij een hart dat openstaat voor de nood van iedereen.
Leer mij met Uw ogen zien naar wie mijn naaste is,
Laat niet mijn trots of angst een reden zijn dat hij U mist

Refrein
Want U bent de Heer die heel de wereld schiep
Voor U telt ieder mens die leeft.
U was één van ons en U heeft laten zien
Wat een liefde de Vader voor ons heeft.

Laat mij niet verflauwen, maak mij tot een zoutend zout,
Stel mij tot een getuige van verlossing en behoud.
Maak mij tot een lichtpunt wijzend naar uw koninkrijk
Als gezant van Christus, die regeert in eeuwigheid.

Refrein

Maak mij tot een zegen en een licht,
Hou mijn hart en ogen steeds op U gericht.
Maak mij tot een zegen en een licht,
Hou mijn hart en ogen steeds op U gericht.

Refrein

Maak mij tot een zegen en een licht,
Hou mijn hart en ogen steeds op U gericht.
Maak mij tot een zegen en een licht,
Hou mijn hart en ogen steeds op U gericht.
Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples, achtergrondzang

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2008)

Verschenen op de CD
"geen Ander die ons redt"
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek
MP3
LeadsheetMP3, leadsheets, notenprojecties, karaoke
op alfabetische volgorde