Vierde en laatste deel van een strijkkwartet over de hoogtijdagen in onze kerkelijke traditie.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Outpouring (Pinksteren)Synopsis                                                                     Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                           Liedtekst

Strijkkwartetten fascineren mij al lang, dus het is niet verwonderlijk dat ik mij ook aan dat genre een keer zou willen wagen.

Dit is het vierde en laatste deel van 4 delen over Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Handelingen 2:1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2  Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3  Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4  en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest.
Dat zijn tongen van vuur die zich als een lopen vuurtje verder verspreiden.
De een na de ander raakt in vuur en vlam.

En hoewel er verschillende talen klinken bezingen ze alle hetzelfde thema: de grote daden van God.
Credits

Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

Muziek: Antoine Houben 2016

Niet verschenen op CD

YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek