Jezus is de Vredevorst, en de vrede die Hij zal brengen is Shalom. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin God en mens in harmonie zullen leven.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen

Materialen
ShalomSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Shalom is Vrede met een hoofdletter. Het omvat o.a. vrede, harmonie, heelheid, volledigheid, welvaart, welzijn en rust .
De basisgedachte van shalom is volledigheid, en dat komt er op neer dat je leeft in volledige harmonie met je omgeving: in gezondheid, zonder zorgen over je bestaan, in vrede en veiligheid, niet getroffen door tegenspoed of rampen van welke aard dan ook.
De ultieme shalom is het hervinden van de harmonie met God, die verloren ging in de hof van Eden.
In de liedtekst komen verwijzingen voor naar zowel Jesaja als Openbaringen.
Openbaring 21:1a  Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Openbaring 21:3  Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4  Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5a  Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’
Refrein
Shalom, shalom. Vrede, recht en veiligheid - Shalom.
Shalom, shalom. Een eeuwigdurend koninkrijk - Shalom.
God en mens in harmonie - Shalom.
Lam en bruid in symfonie -  Shalom.

Nieuwe hemel, nieuwe aarde, heel de schepping wordt hersteld.
God aanwezig, nieuwe gaarde, nergens sporen van geweld.
Recht en vrede, rust, vertrouwen, is de toekomst die ons wacht.
De woestijn wordt een oase, en de steppe bloeit in pracht.

Refrein

Stad van vrede, uit de hemel daalt een nieuw Jeruzalem.
God zelf woont er bij de mensen, iedereen herkent zijn stem.
In het midden, boom van leven, dood en ziekte zijn voorbij.
En God zelf droogt alle tranen, van verdriet voor eeuwig vrij.

Refrein
Credits

Rika - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2022)


MP3
LeadsheetYouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek
MP3, leadsheets, notenprojecties, karaoke
op alfabetische volgorde