Een lied van dankbaarheid voor wat Jezus voor ons deed aan het kruis.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Song for JesusSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Met het oog op Pasen een lied voor Jezus, uit dankbaarheid voor zijn offer van liefde. In het besef dat een lied nooit genoeg kan zijn om Hem hiervoor te danken.

Maar juist Pasen doet ons beseffen dat wij met lege handen tegenover Hem staan, en onze dankbaarheid en liefde jegens Hem  slechts in gebrokenheid kunnen stamelen en zingen.
Colossenzen 2:14  Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.

HebreeŽn 12:2  Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
A song for You, dear Jesus,
For your unfailing love.
Though sing to praise my Saviour,
Cannot be enough
to give thanks,
honour You,
for what You did for me.

I sing for You my Jesus,
the least that I can do
to let You know You're precious
and that I love You.
I give thanks,
honour You.
The Son of God You are.

Accept my song and turn it
Into a prayer that I
May live my life to please you
Till the day I die.
And give thanks,
honour You,
For You are my Lord.
Credits

Erica - leadzang
Myrthe - achtergrondzang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples
De bugelsolo is opgebouwd uit samples ingespeeld door Gary Winters

© Tekst en muziek: Antoine Houben


YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek