Een lied van overgave aan Jezus, onze Heer en onze God. 

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen

Materialen
U behoort mijn leven toeSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Ons leven is niet van onszelf. We zijn gekocht en betaald. We leven niet langer voor onszelf maar voor God en voor onze naaste. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend, en daarom moeten we ons leven steeds weer bewust aan God toewijden en het in zijn handen leggen.

Het refrein sluit aan bij de belijdenis van Tomas in Johannes 20:28 - Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’
Johannes 20:28 - Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’
1Korintiërs 6:20  U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.
Romeinen 14:7  Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8  Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.
God, ik leg mijn leven in uw handen neer,
U heeft het mij gegeven met een doel
Dat ik U zou eren en aanbidden Heer,
Met hart en ziel, verstand, kracht en gevoel.

Refrein
U behoort mijn leven toe,
U alleen, mijn Heer en mijn God,
mijn Jezus.

Ik mag bij U komen, in Uw heiligdom,
Genade doet mij naad’ren tot uw troon.
Niets heb ik te geven, alles komt van U,
Ik leef slechts door het offer van uw Zoon.

Refrein

Maak mij een aanbidder in waarheid en in geest,
Hervorm mij tot een schepping naar uw hart.
‘k geef mij aan U over, doe uw wil met mij,
Laat mij steeds op uw woorden zijn bedacht.

Refrein
Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2020)

Niet verschenen op CD

YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek
MP3
Leadsheet
ProjectieMP3, leadsheets, notenprojecties, karaoke
op alfabetische volgorde