De tekst van dit lied is eigenlijk een bloemlezing uit de psalmen en schetst daarmee een beeld van hoe God gekend wil worden. En Hij is wonderlijk!

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
U bent wonderlijkSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

God is groot en wonderlijk, en verboven ons verheven.
Toch laat Hij in o.a. de psalmen veel zien over wie Hij is en hoe hij gekend wil worden.
Dit lied is geļnspireerd door de psalmen.
De muziek is een vrolijk en upbeat, en Afrikaans getint.
De diverse psalmverzen die meeklinken in de tekst zijn hiernaast vermeld achter de tekstregels.
Refrein
Ik zal zingen voor mijn God,
die keer op keer mij redt. (ps.51:14)
De God die mij bevrijdt,
die hoort naar mijn gebed. (ps.143:1)
U bent de hoogste Heer ...... U bent wonderlijk. (ps.77:14)

U ... bent bekleed met glans en glorie,
U bent gehuld in louter licht (ps.104:2)
U ... bent de redder van vertrapten, (ps.18:27)
U pleit voor zwakken in 't gericht. (ps.70:5)

Refrein

U bent mijn rots, U bent mijn vesting, (ps.31:3)
U bent mijn toren in de strijd. (ps.61:3)
U bent mijn schild en mijn beschermer,
U bent mijn schuilplaats voor altijd. (ps.61:3)

Refrein

U bent mijn gids, U zult mij leiden, (ps.31:3)
U vouwt uw vleugels om mij heen (ps. 63:7)
U bent mijn hoop, mijn trouwe helper (ps.40:17)
Mijn Vader, ik ben niet alleen. (ps. 89:26)

Refrein
Credits

Martine - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples, achtergrond zang

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2020)

Niet verschenen op de CD

YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek