Een loflied over Gods trouw en tevens een gebed om die in de gebrokenheid te mogen blijven zien

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen

Materialen
Titel liedSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

We geloven en belijden dat God trouw is, dat ons leven in Hem geborgen is en dat Hij ons vreugde en liefde schenkt. En daar prijzen we Hem voor.

Tegelijkertijd kunnen we ten prooi zijn aan twijfel, of zien we vooral ons eigen tekortschieten. Dan zoeken we onze hemelse Vader en bidden dat hij ons hart en onze ziel verlicht, zodat we Hem weer kunnen prijzen.
Psalmen 40:10b   In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw U bent.

Jesaja 35:10  Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde.
Refrein
U mijn god bent trouw door heel het leven heen.
U vult mij met eeuwige vreugde.
U geeft aan mij uw Geest en laat mij nooit alleen
U schenkt mij voor altijd uw liefde.
Ik prijs uw naam, uw grote naam, aan U alleen de eer.
Ik prijs uw naam, uw grote naam, aan U alleen de eer.

Vader u weet dat ik onzeker ben,
dat twijfel mijn geloof soms verdringt.
Breek door met uw liefde en vul toch mijn hart,
zodat het weer weet en weer zingt:

Refrein

Slechts door genade kan ik voor U staan
Mijn daden die schieten tekort.
Maar U neemt mij aan als uw kind en geeft mij
een toekomst waaraan niets meer schort

U bent mijn oorsprong, u heeft mij gemaakt
Mijn hemelse vader bent u.
U bent mijn bestemming tot in eeuwigheid
is mijn leven geborgen in u.

Refrein
Credits

Wessel - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

Tekst en muziek: Antoine Houben (2023)


MP3
LeadsheetYouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek
MP3, leadsheets, notenprojecties, karaoke
op alfabetische volgorde