Het woord van God is cruciaal voor ons, omdat Hij er zich in openbaart. 

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Uw woordSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Dit lied is geïnspireerd door verschillende teksten over Gods woord. Het woord wordt gezaaid in onze levens en is bedoeld om daar vrucht te dragen.

De herhaalde boodschap van het refrein is met name dat waar God spreekt en wij tot luisteren bereid zijn, onze onderlinge (menings)verschillen, onze kilheid en hardheid van hart in het licht van Zijn waarheid en liefde worden gesteld - en daarmee verdwijnen of onbelangrijk worden.
Er zijn veel verzen in de bijbel over de waarde van Gods woord. De volgende verzen komtenin het lied nadrukkelijk terug: Jesaja 55:10,11 (NBV)

10  Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten-
11  zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
Heer, uw woord is als de zon, We zien waarheen we kunnen gaan;
waar u niet spreekt verdwalen wij, of blijven bang en eenzaam staan.

Vader spreek, doe ons verstaan, de wijsheid die uw woord ons geeft.
Leer toch ons hart stil luist'ren naar het zachte fluist'ren van uw Geest.

Refrein (beurtzang)
m   Als het duister is -
v     laat uw woord ons licht zijn;
m   Waar verdeeldheid is -
v     spreek en maak ons één.
m   Als we zijn verkild -
v     laat uw stem ons warmen …….
a    Waar u wordt gehoord blijft geen hart van steen.

Heer, uw woord, regen gelijk, soms mild en zacht, soms harde tucht;
maar zonder dat is er geen groei, en hierdoor draagt ons leven vrucht.

Landman zaai rijk met het woord, bevrucht de akker van ons hart.
Laat lust noch last ons hinderen, zodat wat groeit u eert en past.

Refrein

    Bridge   
    Heer u sprak het eerste woord, waar alles door ontstond;
    Aan u is ook het laatste woord, waarmee voltooiing komt

Refrein   
Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (Juni 2006)

Verschenen op de CD
"Erica Laros sings Antoine Houben"
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek