Een lied bij Jesaja 55:10,11. Gods Woord doet waartoe Hij het zendt, en draagt vrucht in onze levens.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen

Materialen
Warm ons met uw woordSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Gods woord kan ons de weg wijzen en ons (opnieuw) warm maken voor zijn zaak. Om gehoor te geven aan zijn roepstem, vruchtbaar te zijn voor zijn koninkrijk en om ook zelf een bron van levend water te zijn.

Hij belooft immers dat zijn woord zal doen waartoe Hij het zendt, ook in onze levens. Zoals ook Jezus, het Levende Woord, heeft gedaan waartoe de Vader Hem zond.
Jesaja 55:10 10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten-  11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
Als de sneeuw die uit de hemel valt, de aard’ bedekt met witte stilt’ alom.
Het leven slaapt in koude harde grond verborgen voor het oog totdat
de zon weer stralend ontwaakt.

Refrein
Warm ons met uw woord -
Roep ons wakker!
Sneeuw die nu ontdooit -
Levend water!
En wij brengen voort –
Goede vruchten!
Geven U gehoor.

Warmte die de sneeuw dan smelten doet, tot water dat de grond doortrekt,
het leven wakker roept. De zon verwelkomt al het jonge groen dat bovenkomt
Een nieuw seizoen tegemoet.

Refrein

Hoger dan de hemel over ons, zo gaat Gods liefde boven alles uit,
Hij houdt van ons. En in zijn liefde is Hij trouw tot in de eeuwigheid;
Nee nooit laat Hij ons meer los.

Refrein
Credits

Antoine - zang, keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2021)

Niet verschenen op CD

YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek
MP3
LeadsheetMP3, leadsheets, notenprojecties, karaoke
op alfabetische volgorde