Een ademgebed tegen onze innerlijke onrust.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Wat ben je onrustig in mij mijn zielSynopsis                                                                     Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                           Liedtekst

Een lied in de traditie van Taizé, naar het keervers in psalmen 42 en 43.

Een van de weinige refreinen in de bijbelse liederenschat; daarmee bij uitstek geschikt voor een lied in de Taizé-traditie, waar enkele verzen meermalen worden herhaald op een rustige melodie. 

De psalmist spreekt in dit vers zichzelf toe. Door dit vers meermalen te herhalen en te zingen krijgt het tijd om in te zinken en zijn werking te doen in onze ziel. En uiteindelijk richten we daarmee weer onze aandacht op God en zijn aanwezigheid en uitredding. En niet langer op datgene wat ons onrustig en angstig maakt.
Psalmen 42:6,12 en psalmen 43:5

    Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
    en onrustig in mij. 
    Vestig je hoop op God, 
    eens zal ik hem weer loven, 
    mijn God die mij ziet en redt. 
Wat ben je onrustig in mij, mijn ziel,
waar is je vertrouwen op Hem?
Blijf steeds op Hem hopen, 
Hij zal bevrijden.
Loof daarom God met je stem.
Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards & virtual instruments

© Tekst en muziek: Antoine Houben (12-10-2013)

Niet verschenen op CD
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek