Dit lied gaat over hoe God als een vader naar ons kijkt, en ons net zozeer liefheeft als zijn eerstgeboren Zoon.

Door Christus ziet hij aan onze onvolkomenheden voorbij en weet al wie wij ooit zullen zijn.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
You are my FatherSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Jezus leerde ons God als onze hemelse Vader te kennen. Een Vader die in liefde naar ons kijkt, en ons net zo liefheeft als Jezus.

Die door het offer van Jezus in genade aan onze fouten voorbij kan zien, en die al ziet hoe we uiteindelijk zullen worden zoals we zijn bedoeld.

En die ons in zijn liefde beschut en draagt, en uit wiens hand we niet meer kunnen vallen.
Psalmen 18:36  u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.

Johannes 15:9   Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10  je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
Refrein
You are my Father and I am called your child.
And just as You love Jesus, You love me.
You look beyond my current flaws,
And You already know who I shall be.

I seek refuge with you Lord,
You're my shelter when it hurts.
You're my rock, my solid ground,
And You soothe me with your words.
I can trust my life to You,
You will never let me fall.
When I pray I know You hear,
And You listen to my call.

Refrein

You give courage to my heart,
You light up my darkened mind.
You show me the way to go,
And You lead me very kind.
I no longer fear the road
For I do not walk alone.
You will always guide my steps,
And will surely lead me home.

Refrein
Credits

Jacomijn - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

Tekst en muziek: Antoine Houben (2020)

Niet verschenen op CD

YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek