Een lied waarin we gezamenlijk herhaaldelijk om Gods zegen bidden, waarin we Hem telkens weer vragen in de broosheid van ons leven te treden.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Zegen ons HeerSynopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Wij erkennen van Gods zegen en genade afhankelijk te zijn in ons bestaan, dat wordt bedreigd door de invloeden van de wereld waarin we leven.
Het lied refereert daarbij aan de diverse bijbelse beelden als de goede herder die zijn schapen roept en naar stille wateren leidt, Jezus als het levende water, als de leraar die ons een zacht juk met een lichte last te dragen geeft, als degene die door zijn Geest in ons woont en voor ons bij de Vader pleit.
Juist vanuit dit bijbels onderricht van onze Heer durven wij ook vrijmoedig om zijn zegen en zekerheid te vragen.
De meest bekende tekst waar dit lied door is geinspireerd is waarschijnlijk psalmen 23:

1 De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam. 
Goede herder, ga ons voor, houdt ons in het rechte spoor.
Leer ons luist'ren naar Uw woord, dat ons oor de klanken hoort
van uw roepstem die ons zacht wijst waar 't stille water wacht.

Zegen ons Heer, zie ons aan; Zeker ons broze bestaan.

Geef ons uit uw eeuw'ge bron levend water, Jezus kom.
Leer ons steeds als u te zijn, dienend groot en heersend klein.
Laat ons dragen, ongebukt, slechts uw passend zachte juk.

Zegen ons Heer, zie ons aan; Zeker ons broze bestaan.

Geest van God daal op ons neer, zalf ons met Uw kracht o Heer.
Leg uw wijsheid in ons hart, heilig ons, zet ons apart
van de wereld die ons roept, ons van U te scheiden zoekt.

Zegen ons Heer, zie ons aan; Zeker ons broze bestaan.

Pleit voor ons, verrezen Heer, bij de Vader, keer op keer.
Uw vergeving duizendvoud is ons leven, ons behoud.
Neem ons Vader in uw hand, slechts door U houden wij stand.

Zegen ons Heer, zie ons aan; Zeker ons broze bestaan.
Zegen ons Heer in uw Naam.
Credits

Erica - zang
Antoine - keyboards, virtual instruments & samples

Tekst en muziek: Antoine Houben (2006)

Verschenen op de CD
"Erica Laros sings Antoine Houben"
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek