De meeste liederen die ik schrijf zijn in het nederlands. Dat is de taal waarin ik mij het beste kan uitdrukken, en die we ook in de kerk het meeste bezigen.

Hiernaast vind je toegang tot alle nederlandstalige liederen op een rij.

Klik op het plaatje of op "meer info" voor verdere informatie over het betreffende lied of op de player om het te kunnen beluisteren.

De liederen in het engels staan op een andere pagina.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen

Materialen
Nederlandstalige liederen

Via deze pagina kom je bij mijn nederlandstalige liederen.

Dat zijn er inmiddels al een heleboel, dus je kunt flink naar beneden scrollen.

Kom binnen in mijn hart
Een uitnodiging aan Jezus om de eerste plaats in mijn leven in te nemen.
Nederlandstalig                                                        Liederen

CD bestellen?
Uw woord
Bezingt de uitwerking van Gods woord in onze levens.

De liefde van de Vader
Over de levensveranderende kracht van Gods liefde.

Zegen ons Heer
Een gebed om zegen voor het broze bestaan.

In alles recht
Een lied bij Micha 6:8. God is een God van recht, die ook ons recht wil zien doen.

Maak mij tot een zegen
Bezingt het verlangen anderen tot zegen te zijn door ze met Gods ogen te bezien.

Een teken van verbond
Een lied bij en over de doop van kinderen

Ik ben die Ik ben
God is onveranderlijk en trouw aan zijn woord.


Leer ons bidden Heer
Over verlangen naar gebed dat verschil maakt in de wereld om ons heen.


Gloria in excelsis deo
Na het kyrie mag ook het gloria klinken.
Alle macht!
In naam van Jezus die met de hoogste macht is bekleed mogen we het goede nieuws aan de wereld brengen.
Jezus, U bent de Vredevorst
Hij brengt vrede met God de Vader door zijn kruisoffer
3-in-1
Een kinderlied over de drie-eenheid
Jong en oud
Een lied bij het jaarthema 2013/2014 van onze kerk.
YouTube channel
Antoine Houben
Wat ben je onrustig in mij mijn ziel.
Een ademgebed tegen onze innerlijke onrust.
Laat ons niet zonder zegen gaan
Een gebed om gezegend tot goed werk de wereld in te gaan.
verAnder mij
Een gebed om steeds meer op die Ander, Jezus Christus, te mogen lijken.
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek
Het is goed met mijn ziel
Ook als het leven moeilijk en zwaar is weet ik dat God zorgt voor mijn ziel.

Lam van God
Een avondmaalslied ter ere van het Lam van God

Heel het leven
Jezus maakt heel het leven heel.
God is mijn helper
God is onze helper en draagt ons leven
Leef!
Een lied bij het avondmaal..
U behoort mijn leven toe
Een lied van overgave aan onze Heer en God, Jezus Christus.
U bent wonderlijk
Bezingt vanuit de psalmen hoe wonderlijk God gekend mag worden.

Scheur de hemel open
Een lied van verlangen naar ontmoeting met Jezus.

Jezus Christus zoon van God
Een geloofsbelijdenis voor kinderen (kleine en grote)
Warm ons met uw woord
God belooft dat zijn woord zal doen waartoe Hij het zendt, ook in onze levens.
U mijn God bent trouw
Een loflied over Gods trouw en tevens een gebed om die in de gebrokenheid te mogen blijven zien
Kyrie Eleison (geen Ander die ons redt)
Een gezongen gebed om Gods ontferming..

Wachter over mijn leven
God waakt dag en nacht over ons, waar we ook zijn.
Liefdevol, genadig
Een loflied op Gods grootheid en een gebed om kracht en inzicht

Er zijn geen woorden voor uw grootheid
De schepping brengt ons tot een loflied voor de Schepper

De dienaar van de Heer
Een nieuw loflied voor de knecht van de Heer zoals hij wordt beschreven in Jesaja 42:1-12
Zoveel vragen zonder antwoord
Waar is God in alle ellende en verdriet?

Heilig is de Heer
Een eigentijds "sanctus"
Ondersteboven, binnenstebuiten
In het hemels koninkrijk staan alle zaken zoals we die nu kennen op hun kop.
Shalom
Eeuwige vrede tussen God en mens in de nieuwe hemel en nieuwe aarde

Lied van de groei
Een lied rond het thema geestelijke groei

Dona nobis pacem
Een bede om de vrede van God in onze wereld

Dank U, dank U
Een danklied vanuit kwetsbaarheid en gebrokenheid
U heeft mij gewild en geweven
God heeft ons gemaakt en met zijn geest verzegeld voor de eeuwigheid
MP3, leadsheets, notenprojecties, karaoke
op alfabetische volgorde