We kunnen onszelf niet echt veranderen ten goede; dit lied is een gebed tot God om mij steeds meer op die Ander, zijn Zoon, te doen gaan lijken.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
verAnder mijSynopsis                                                                     Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                           Liedtekst

In mij leeft het verlangen meer op Christus te lijken. En tegelijk is er het besef dat ik mezelf niet kan veranderen.
Maar wie met God leeft wordt door Hem veranderd door de Geest, en groeit naar het beeld van Christus toe.
Dit is een gebed van instemming en toestemming voor deze groei in gelijkenis naar die Ander, gods zoon.
Efeziërs 4:15  Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
refrein: 
verAnder mij, zodat ik meer op U ga lijken,
en meer degene word die U mij wil doen zijn.
verAnder mij, mijn oude mens moet wijken,
zodat uw geest zijn werk kan doen
en Christus door mij schijnt.

verAnder mij, door liefdeskoorden in uw hand,
verbreek de dodelijke band van zonde over mij.
verAnder mij, vervul mij met uw geestesvrucht
zodat de satan van mij vlucht,
dan ben ik werklijk vrij ........
verAnder mij.

U kent mijn zwakheid, steeds opnieuw
zink ik in lauwheid weg.
En zelfs al hoor ik zacht uw stem
doe ik niet wat U zegt.

refrein

Al sinds de hof van Eden vluchten
mensen weg voor U.
Ook ik verberg mij telkens weer 
en daarom bid ik nu:

refrein
Credits

Erica - zang
Antoine - achtergrondzang & virtual instruments

Tekst en muziek: Antoine Houben (2012)

Niet verschenen op CD

YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek
MP3
Leadsheet