Een lied bij het avondmaal. In dit sacrament wordt ons hele lijf uitgenodigd om deel te nemen.

                Startpagina

           Nederlandstalig

       Engelstalig

    Overig

  Contact

CD bestellen
Leef!Synopsis                                                              Toelichting

CD bestellen?
Bijbelplaatsen                                                    Liedtekst

Voor dit lied heb ik de muziek geschreven op een tekst van Robert Roth. Deze kun je ook vinden op zijn blog: https://robertrothblog.wordpress.com/leef/

Robert geeft daar zelf geen toelichting bij. Maar de tekst van dit lied gaat in op onze lichamelijkheid als mens - en dat deze lichamelijkheid ook precies is waarin Christus ons in brood en wijn (zijn lichaam en bloed) tegemoet komt en Zijn leven schenkt.
Johannes 6
53  Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u.
54  Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken.
55  Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank.
56  Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.
Leef, zegt de taal van mijn lichaam,
mijn lichaam dat zich overgeeft
aan Jezus die zijn leven geeft,
aan hem zich koestert, met hem leeft
in blind vertrouwen.

Neem, zegt de taal van mijn lichaam.
Mijn lichaam dat ook kwaad begaat,
maar brood proeft, wijn die juichen laat,
herboren in het leven staat,
neemt met verlangen.

Refrein
Leef!, zegt de taal van uw lichaam.
Mijn ziel ontvangt uw vergeving,
mijn geest en lichaam genezing,
verslaafd ontvang ik verlossing,
belaagd door krachten bevrijding,
totdat u, Heer, mijn tranen droogt,
verdriet en pijn nooit meer gedoogt.

Troost, vraagt de taal van mijn lichaam.
Mijn lichaam dat om zoveel pijn
om wonden die geslagen zijn
ineenkrimpt, bang voor elk venijn,
vraagt om vertroosting.

Vrij, zegt de taal van mijn lichaam.
Mijn lichaam, dat van schuld bevrijd,
verrast weer opleeft, vrij van strijd,
dat danst in zonlicht, licht en blij,
leeft door bevrijding.

Refrein

Eén, zegt de taal van mijn lichaam.
Mijn lichaam heeft één levensloop,
met broer en zus één bloedsomloop,
omdat wij delen in één doop.
Wij zijn één lichaam.

Deel, zegt de taal van mijn lichaam.
Mijn lichaam reikt het brood jou aan.
Met jou bouw ik in Christus’ naam
aan zijn gemeente. Ik beaam
en deel zijn sterven.

Refrein

Zie, zegt de taal van mijn lichaam.
Mijn lichaam dat aan tafel gaat
kijkt naar omhoog, waar Jezus staat –
mijn Here en mijn God! U laat
mij zien mijn leven.

Leef, zegt de taal van mijn lichaam,
mijn lichaam dat zich overgeeft,
in liefde en nabijheid leeft,
zich koestert aan wie alles geeft,
in blind vertrouwen.
Credits

Erica - zang
Antoine - zang, keyboards, virtual instruments & samples

© Tekst en muziek: Antoine Houben (2016)

Niet verschenen op CD
YouTube channel
Antoine Houben
Creative Commons-Licentie
De werken op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
HOME

Zoek